تبلیغات

موضوعات
صندلی قفسه دار مدرن که طرح آن برای لندن و بر اسای استدیو TILT میباشد که برای همه ی مکان ها از جمله خانه ،محل کار، کتابخانه ها قابل استفاده میباشد ..
این قفسه ها جوری طراحی شده اند که صندلی راحتی برای مطالعه کردن باشد . آنها دارای مجله کتاب و روزنامه میباشد.

صندلی کتابخانه ایی | گالري عكس وطن دانلود

صندلی کتابخانه ایی

صندلی کتابخانه ایی | گالري عكس وطن دانلود

صندلی کتابخانه ایی

صندلی کتابخانه ایی | گالري عكس وطن دانلود

صندلی کتابخانه ایی

صندلی کتابخانه ایی | گالري عكس وطن دانلود

صندلی کتابخانه ایی

صندلی کتابخانه ایی | گالري عكس وطن دانلود

صندلی کتابخانه ایی

1392-04-07
5
5,756