تبلیغات

موضوعات
مجموعه ای از عکس خلاقانه که توسط عکاس با استعداد سباستین مگنانی گرفته شده است. ویژگی های سگ ها و انسان ها که با لباس پوشیدن هم به یکدیگر شباهت پیدا کرده اند!

سگها و صاحبان آنها | گالري عكس وطن دانلود

سگها و صاحبان آنها

سگها و صاحبان آنها | گالري عكس وطن دانلود

سگها و صاحبان آنها

سگها و صاحبان آنها | گالري عكس وطن دانلود

سگها و صاحبان آنها

سگها و صاحبان آنها | گالري عكس وطن دانلود

سگها و صاحبان آنها

سگها و صاحبان آنها | گالري عكس وطن دانلود

سگها و صاحبان آنها

سگها و صاحبان آنها | گالري عكس وطن دانلود

سگها و صاحبان آنها

سگها و صاحبان آنها | گالري عكس وطن دانلود

سگها و صاحبان آنها

1392-04-13
7
8,188