تبلیغات

موضوعات
باند فرودگاهی در پرتغال با طول ۲۷۸۱ متر وجود دارد که ۱۰۰۰ متر از آن بر روی ۱۸۰ ستون ساخته شده است. هر کدام از این ستونها ۵۰ متر بلندی دارند که تقریبا برابر با یک ساختمان ۱۷ طبقه میباشد. جالب اینجاست که این باند برای هواپیماهای غول پیکر بوئینگ ۷۴۷ ساخته شده است. به وسعت سطح زیرین باند فرودگاه و تعداد خودرو های پارک شده در آنجا توجه کنید …

تصاویر جالب از باند فرودگاهی که بر ۱۸۰ ستون ساخته شده است | گالري عكس وطن دانلود

تصاویر جالب از باند فرودگاهی که بر ۱۸۰ ستون ساخته شده است

تصاویر جالب از باند فرودگاهی که بر ۱۸۰ ستون ساخته شده است | گالري عكس وطن دانلود

تصاویر جالب از باند فرودگاهی که بر ۱۸۰ ستون ساخته شده است

تصاویر جالب از باند فرودگاهی که بر ۱۸۰ ستون ساخته شده است | گالري عكس وطن دانلود

تصاویر جالب از باند فرودگاهی که بر ۱۸۰ ستون ساخته شده است

تصاویر جالب از باند فرودگاهی که بر ۱۸۰ ستون ساخته شده است | گالري عكس وطن دانلود

تصاویر جالب از باند فرودگاهی که بر ۱۸۰ ستون ساخته شده است

تصاویر جالب از باند فرودگاهی که بر ۱۸۰ ستون ساخته شده است | گالري عكس وطن دانلود

تصاویر جالب از باند فرودگاهی که بر ۱۸۰ ستون ساخته شده است

1390-02-24
5
9,024