تبلیغات

موضوعات
نه تنها کل این خانه از شیشه ساخته شده بلکه لوازم داخل آن مانند تخت و میز ها همه از جنس شیشه هستند.قابل ذکر است این اثر کاری از هنرمندان ایتالیایی به نام Carlo Santambrogio و Ennio Arosio می باشد.

عکس خانه شیشه ای | گالري عكس وطن دانلود

عکس خانه شیشه ای

عکس خانه شیشه ای | گالري عكس وطن دانلود

عکس خانه شیشه ای

عکس خانه شیشه ای | گالري عكس وطن دانلود

عکس خانه شیشه ای

عکس خانه شیشه ای | گالري عكس وطن دانلود

عکس خانه شیشه ای

عکس خانه شیشه ای | گالري عكس وطن دانلود

عکس خانه شیشه ای

عکس خانه شیشه ای | گالري عكس وطن دانلود

عکس خانه شیشه ای

1390-10-14
6
10,022