تبلیغات

موضوعات
برای این توهم، لایه نازکی از آب (فقط با 10 سانتیمتر عمق) درشیشه ای به حالت تعلیق در آمده شده. در زیر شیشه، یک اتاق خالی وجود دارد که بازدید کنندگان می توانید وارد آن شوند.

استخرهای شنا دروغین در مرکز هنر های PS1 در نیویورک و موزه هنر قرن 21 در Kanazawa، ژاپن نصب شده بود.

عکس استخر های دروغین | گالري عكس وطن دانلود

عکس استخر های دروغین

عکس استخر های دروغین | گالري عكس وطن دانلود

عکس استخر های دروغین

عکس استخر های دروغین | گالري عكس وطن دانلود

عکس استخر های دروغین

عکس استخر های دروغین | گالري عكس وطن دانلود

عکس استخر های دروغین

عکس استخر های دروغین | گالري عكس وطن دانلود

عکس استخر های دروغین

عکس استخر های دروغین | گالري عكس وطن دانلود

عکس استخر های دروغین

1390-10-14
6
7,363