تبلیغات

موضوعات
استفاده از بدن به جای صفحه ورودی

Skinput تکنولوژی ابتکاری است که در آن به بدن انسان امکان لازم را برای انتقال آکوستیک، را می دهد پوست به عنوان سطح ورودی مورد استفاده قرار گیرد.

بازوبندی که دوی بازوی کاربران بسته می شود آنها را قادر می سازد به داده های ورودی با استفاده از یک صفحه نمایش لمسی بزرگتر توسط دستگاه های تلفن همراه ارتباط برقرار کنند.
دستگاه با استفاده از ارتعاشات بدن انسان کار می کند.

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی | گالري عكس وطن دانلود

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی | گالري عكس وطن دانلود

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی | گالري عكس وطن دانلود

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی | گالري عكس وطن دانلود

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی | گالري عكس وطن دانلود

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی | گالري عكس وطن دانلود

عکس های استفاده از بدن به جای صفحه ورودی

1390-10-29
6
2,356