تبلیغات

موضوعات
رویای بسیاری از طرفداران پرواز در نهایت به واقعیت تبدیل شد! اکنون هر کسی با پرداخت 125 هزار پوند تا 160 هزار پوند مالک خودرویی خواهد شد که در صورت نیاز می تواند با آن پرواز کند.
شرکت "ترافوجیا" را به یاد دارید؟ شرکتی که از سالها قبل در تلاش بوده است تا طرح خودروهای پرنده خود را به واقعیت تبدیل کند؟
این شرکت اکنون تولید محدود خودروی پرنده ترنزیشن خود را آغاز کرده است، خودروی پرنده ای واقعی با بالهای تا شدنی که این شرکت امیدوار است بتواند سالانه 200 دستگاه از آن را به فروش برساند.

عکس های خودروی پرنده | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودروی پرنده

عکس های خودروی پرنده | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودروی پرنده

عکس های خودروی پرنده | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودروی پرنده

عکس های خودروی پرنده | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودروی پرنده

عکس های خودروی پرنده | گالري عكس وطن دانلود

عکس های خودروی پرنده

1390-12-14
5
3,603