تبلیغات

موضوعات
مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر
برج 1050 متری قرار است در مجموعه از جزایر مصنوعی در ساحل جمهوری آذربایجان در دریای خزر ساخته شود. ساخت این مجموعه بزرگ در جزایر مصنوعی 100 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. این مجموعه در جنوب غرب شهر باکو پایتخت آذربایجان ساخته می شود.
ساخت این برج به طول 1050 متر در ساحل دریای خزر در جمهوری آذربایجان ، دو میلیارد دلار ، هزینه در پی خواهد داشت.

مرتفع ترین برج جهان 189 طبقه خواهد داشت و به عنوان بخشی از مجموعه بزرگتر جزایر مصنوعی در ساحل جمهوری آذربایجان در دریای خزر ساخته می شود.

طرح اولیه ، شامل برجی به طول 560 متر بود اما در بررسی های بعدی ، طول این برج به 1050 متر افزایش یافت تا 200 متر از برج خلیفه دبی (طولانی ترین برج موجود در جهان) و 50 متر از برج طراحی شده به نام برج پادشاهی در شهر جده عربستان سعودی بلندتر باشد.

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر | گالري عكس وطن دانلود

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر | گالري عكس وطن دانلود

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر | گالري عكس وطن دانلود

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر | گالري عكس وطن دانلود

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر | گالري عكس وطن دانلود

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر | گالري عكس وطن دانلود

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر | گالري عكس وطن دانلود

عکس های مرتفع ترین برج جهان در ساحل خزر

1390-12-19
7
14,583