تبلیغات

موضوعات
دفتر ملاقات معلق

اتاق های کنفرانس مدرن توسط معمارانSchmidt Hammer، که برای ساختمان ستاد Nykredit در کپنهاگ، دانمارک طراحی شده است.

این دفاتر شناور در هوا در 50 فوتی زمین قرار دارند .

عکس های دفتر ملاقات معلق | گالري عكس وطن دانلود

عکس های دفتر ملاقات معلق

عکس های دفتر ملاقات معلق | گالري عكس وطن دانلود

عکس های دفتر ملاقات معلق

عکس های دفتر ملاقات معلق | گالري عكس وطن دانلود

عکس های دفتر ملاقات معلق

عکس های دفتر ملاقات معلق | گالري عكس وطن دانلود

عکس های دفتر ملاقات معلق

عکس های دفتر ملاقات معلق | گالري عكس وطن دانلود

عکس های دفتر ملاقات معلق

عکس های دفتر ملاقات معلق | گالري عكس وطن دانلود

عکس های دفتر ملاقات معلق

عکس های دفتر ملاقات معلق | گالري عكس وطن دانلود

عکس های دفتر ملاقات معلق

1390-12-19
7
9,381